Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Donijeta Odluka o izmjeni Odluke o najnižoj plati u Republici Srpskoj u 2018. godini

20.07.2018.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 186. sjednici, održanoj u Banjoj Luci, na prijedlog Ekonomsko socijalnog savjeta Republike Srpske, Odluku o izmjeni Odluke o najnižoj plati u Republici Srpskoj u 2018. godini.

Prema ovoj odluci najniža plata je utvrđena u iznosu od 440,00 KM i isplaćivaće se od 01. avgusta 2018. godine.

Ova odluka je još jedna u nizu mjera Vlade Republike Srske preduzetih s ciljem stvaranja što povoljnijeg privrednog ambijenta i položaja radnika u Republici Srpskoj kroz smanjivanje fiskalnih opterećenja u svrhu povećanja plata i zaštite najnižih plata u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica za utrošak novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 268.000 KM.

Sredstva se raspoređuju na sljedeći način: Kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Federaciju BiH - 60.000,00 KM; Doznake za finansiranje povratka u Federaciju BiH - 15.000,00 KM; Doznake za finansiranje povratka u Republiku Srpsku - 8.000,00 KM, Kapitalni grantovi za rješavanje problema interno raseljenih lica - 40.000,00 KM, Kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Republiku Srpsku- 145.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o stanju u poljoprivrednoj proizvodnji, sa fokusom na stanje u proizvodnji pšenice i malina.

Vlada Republike Srpske u cijelosti podržava mjere i aktivnosti koje preduzima Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a koje su usmjerene na stabilizaciju dohotka poljoprivrednih proizvođača i mogućnost zanavljanja ciklusa proizvodnje, kroz podsticajne mjere koje provodi Vlada Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Izvještajem Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2017. godinu.

U Izvještaju Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2017. godinu se navodi da je u izvještajnom periodu ostvaren pozitivan finansijski rezultat na nivou bankarskog i mikrokreditnog sektora. Pozitivan rezultat i rast obračunate premije ostvaren je u oblasti osiguranja, pri čemu je u obračunatoj premiji dominantno učešće imala obračunata premija osiguranja od autoodgovornosti. Evidentan je i nastavak trenda rasta učešća dužničkih hartija od vrijednosti u ukupno ostvarenom prometu na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti, ali i smanjenje broja učesnika na tržištu kapitala osim investicionih fondova. Komitet je dao doprinos donošenju Zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju, Zakona o izmjenama i dopunama Zakonom o Penzijskom rezervnom fondu, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu. U narednom periodu, jačanje finansijskog sektora i njegove otpornosti na poremećaje biće ključne aktivnosti Komiteta, s posebnom pažnjom usmjerenom na sprovođenje strožih pravila poslovanja banaka radi obezbjeđenja stabilnog i sigurnog finansijskog sistema i zaštite deponenata, kao i veće tržišne discipline poslovanja banaka.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o izradi Republičkog plana upravljanja otpadom u okviru projekta "Mreža organizacija civilnog društva za lobiranje i zagovaranje u oblasti zaštite životne sredine - ELAN ".

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske obratilo se Švedskoj agenciji za razvoj i saradnju – SIDA s ciljem obezbjeđivanja podrške u izradi Republičkog plana upravljanja otpadom. U tom smislu, ova agencija je odobrila dodatna bespovratna finansijska sredstva u okviru Projekta "Mreža organizacija civilnog društva za lobiranje i zagovaranje u oblasti zaštite životne sredine" (Environmental Lobbing and Advocacy CSO Network - "ELAN"), čiji cilj je da unaprijedi upravljanje životnom sredinom u Republici Srpskoj i BiH, pružajući podršku institucijama i organizacijama čije je djelovanje u oblasti životne sredine. Na taj način bi pomenute organizacije efikasno učestvovale u procesima donošenja odluka i tako doprinijele ključnim reformama i daljem sprovođenju pravnog okvira Evropske unije u području zaštite životne. Realizacija Projekta povjerena je Regionalnom centru za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu - REC, Kancelarija u BiH.

Vlada Republike Srpske ovlašćuje ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju da potpiše Sporazum o saradnji između Ministarstva kao nosioca izrade Republičkog plana upravljanja otpadom u Republici Srpskoj i REC BiH, kao agencije za realizaciju tehničke podrške s ciljem izrade Republičkog plana upravljanja otpadom.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o turizmu Republike Srpske u 2016. i 2017. godini sa mjerama daljeg unapređenja.

Podaci o turističkom prometu pokazuje da je Republika Srpska u 2017. godini imala 344.659 turista, te da je broj turista u porastu za 6,4% u odnosu na 2016. godinu, s tim što su se dolasci stranih turista povećali za 11,7%, a domaći 1,3%. Posmatrajući ostvareni broj noćenja turista u 2017. godini od 794.543 u odnosu na 2016. godinu, zabilježen je porast od 7,3%.

Ministarstvo trgovine i turizma je prethodnih godina, donošenjem odgovarajuće zakonske regulative i mnogobrojnim drugim aktivnostima, uspostavilo veoma kvalitetan institucionalni okvir i uređeno poslovno okruženje u oblasti turističke privrede. Dosadašnja ulaganja u turistički sektor Republike Srpske su već rezultirala bolje iskorištenim potencijalima. Evidentan je napredak u turističkoj ponudi Republike Srpske, kao i povećanje broja posjeta stranih turista.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o realizaciji sistema video nadzora Grada Banja Luka.

Zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova da sa Administrativnom službom Grada Banja Luka utvrdi najpovoljnije lokacije za intstaliranje opreme uzimajući u obzir postojeću infrastrukturu i raspoloživost komunikacionih linkova na svakoj lokaciji. Zadužuje se Ministarstvo finansija da u skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske obezbijedi finansijska sredstva Ministarstvu unutrašnjih poslova u iznosu od 500.000 KM za realizaciju prve faze kroz nabavku. Zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova da provede postupak nabavke i izvrši instalaciju opreme. Zadužuje se Grad Banja Luka da izvrši pripremu lokacija i obezbijedi potrebne komunikacione linkove prema zahtjevima iz elaborata. Zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova da redovno izvještava Vladu Republike Srpske o aktivnostima na uspostavljanju sistema video nadzora.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o utvrđivanju opšteg interesa za izgradnju objekta mjesne zajednice, ambulante i dječijeg vrtića na Petrićevcu, Banja Luka.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 19.07.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772