Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 20.05.2016.

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojeni zakoni o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku RS, o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama RS, o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko - preduzetničkoj djelatnosti, o izmjeni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, kao i Nacrt zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju . . . dalje

NARODNA SKUPŠTINA RS: Nedopustiva odluka o objavi rezultata popisa stanovništva bez saglasnosti Zavoda za statistiku RS i dogovora u okviru Centralnog popisnog biroa . . . dalje

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA RS: Usvajanjem Zakona izvršeno je usklađivanja sistema izvršenja krivičnih sankcija sa novim prekršajnim zakonodavstvom, sa ratifikovanim i relevantnim međunarodnim aktima kao i novim rješenjima Zakona BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera . . . dalje

RADNA VERZIJA PRAVILNIKA O IZGLEDU ZNAKA ZAŠTITE PRIRODE, POSTUPKU I USLOVIMA ZA NJEGOVO KORIŠĆENJE . . . dalje

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SUFINANSIRANJU NAUČNOISTRAŽIVAKIH PROJEKATA: Rasprava će trajati do 27. maja 2016. godine . . . dalje

DELEGACIJA EU POZDRAVILA ODLUKU AGENCIJE ZA STATISTIKU BIH O OBJAVLJIVANJU REZULTATA POPISA STANOVNIŠTVA . . . dalje