Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 20.04.2016.

PARLAMENT FBIH: Usvojen Nacrt zakona o konverziji kredita s valutnom klauzulom u švajcarskim francima u konvertibilne marke - Predviđa se konverzija kredita u konvertibilne marke po kursu na dan podizanja kredita uz obračunavanje kamate u iznosu od pet posto . . . dalje

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH STRANAKA BIH: Prijedlog zakona zasniva se na principu efikasne kontrole i transparentnosti finansiranja političkih partija kao jedan od najboljih načina za prevenciju i borbu protiv korupcije. U njega su ugrađane preporuke GRECO-a . . . dalje

INICIJATIVA ZA IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK I O IGRAMA NA SREĆU: Porez na dohodak od igara na sreću do 100 KM da obračunava i obustavlja priređivač prilikom svake isplate, a uplatu da vrši sedmično u roku od pet dana po isteku sedmice. Predviđeno i da se sve igre-klađenja oporezuju na isti način . . . dalje

INICIJATIVA ZA IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST: Poreski obveznici, koji ostvaruju godišnji promet do milion maraka, PDV bi plaćali nakon što naplate svoja potraživanja, a ne do 10. u mjesecu, kako to važeći Zakon nalaže . . . dalje

PARAMETRE KOJI SU DEFINISANI OPŠTIM KOLEKTIVNIM UGOVOROM MOGUĆE JE UREDITI PODZAKONSKIM AKTOM . . . dalje

CENTRALNI POPISNI BIRO I DALJE BEZ DOGOVORA . . . dalje

USVOJENA REZOLUCIJA PROTIV ODLAGANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA NA GRANICI BIH I HRVATSKE . . . dalje