Zastava Srbije

PARLAMENT FBIH: Usvojen Nacrt zakona o konverziji kredita s valutnom klauzulom u švajcarskim francima u konvertibilne marke - Predviđa se konverzija kredita u konvertibilne marke po kursu na dan podizanja kredita uz obračunavanje kamate u iznosu od pet posto


Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je 19. aprila 2016. godine Nacrt zakona o konverziji kredita s valutnom klauzulom u švajcarskim francima u konvertibilne marke.

Nacrt zakona je usvojen sa 79 glasova, a od prisutnih delegata samo jedan je bio protiv. Nacrt zakona podržale su sve stranke bez obzira da li pripadale vladajućoj koaliciji ili opoziciji.

Nacrt zakona predviđa konverziju kredita u konvertibilne marke po kursu na dan podizanja kredita uz obračunavanje kamate u iznosu od pet posto.

Banke će morati sa svim korisnicima izraditi aneks ugovora o podizanju kredita, čime bi bila okončana agonija hiljada korisnika kredita u francima.

Vlada FBiH na sjednici održanoj 7. aprila nije prihvatila ovaj Nacrt zakona navodeći da on uvodi pravnu nesigurnost zbog retroaktivne primjene.

Ranije su sličan zakon usvojile Crna Gora i Hrvatska, dok je u RS-u usvojen sasvim različit zakon koji je najbliži onome što je svojim korisnicima predložila Hipo banka.

Duraković najavljuje inicijativu za usvajanje istog zakona i u RS-u, a u međuvremenu banke su Hrvatsku već tužile sudu u Vašingtonu kao i domaćem Ustavnom sudu.


Izvor: Vebsajt RTRS, 19.04.2016.