Zastava Srbije

INICIJATIVA ZA IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK I O IGRAMA NA SREĆU: Porez na dohodak od igara na sreću do 100 KM da obračunava i obustavlja priređivač prilikom svake isplate, a uplatu da vrši sedmično u roku od pet dana po isteku sedmice. Predviđeno i da se sve igre-klađenja oporezuju na isti način


Porezna uprava Federacije BiH predložila je izmjene Zakona o porezu na dohodak s obzirom na to da dobici od igara na sreću i klađenja Zakonom nisu jednako oporezovani, te da se ne plaća porez na dohodak na dobitke ostvarene učešćem u igrama na sreću, čija vrijednost ne prelazi 100 KM.

Također, jedan od razloga izmjena je taj, tvrde iz Uprave, da "postoji osnovana sumnja da se i dobici iznad 100 KM dijele na više listića i na taj način izbjegava plaćanje poreza na dohodak".

Predloženim izmjenama se predviđa da se isplate dobitaka od igara na sreću do 100 KM oporezuju porezom na dohodak, i da se zbog velikog broja isplata dobitaka, porez na dohodak od igara na sreću do 100 KM obračunava i obustavlja priređivač prilikom svake isplate, a uplatu da vrši sedmično u roku od pet dana po isteku sedmice. Ovaj porez treba biti prihod Fonda PIO.

Budući da prema podacima Porezne uprave u prva tri mjeseca ove godine isplaćeni dobici do 100 KM bez poreza iznose više od 264 miliona KM "u budžet fonda PIO bi za ova tri mjeseca bilo uplaćeno više od 26 miliona KM. To bi godišnje iznosilo više od 105 miliona KM ako bi se prihvato ovaj prijedlog Uprave.

Također, Porezna uprava je predložila i izmjene Zakona o igrama na sreću na način da se sve igre-klađenja isto oporezuju.

U prva tri mjeseca ove godine, promet od RNG igara na koje se plaća paušal iznosio 293,6 miliona KM, a uplaćena paušalna naknada 2,9 miliona. S obzirom na tu činjenicu, Porezna uprava FBiH predviđa, da se klađenja isto oprezuju samo po stopi od pet posto za prva tri mjeseca javni prihodi bi bili veći za više od 11,7 miliona KM, a što bi na godišnjem niovu iznosilo oko 47 miliona KM.

- Ako bi se propisala stopa od 10 posto tada bi efekti nas godišnjem nivou bili preko 105 miliona maraka novih budžetskih prihoda – potvrđeno je iz Porezne uprave FBiH.


Izvor: Vebsajt Vjesti, 19.04.2016.