Zastava Srbije

REFORMA PRAVOSUĐA: Jačanjem profesionalnih kompetencija donosilaca odluka u pravosudnom sistemu BiH do kvalitetnijeg rada pravosudnih institucija

Jačanje kapaciteta i vještina rukovodilaca pravosudnih institucija, ali i kreatora mjera i politika, prepoznato je kao jedan od ključnih segmenata u kojima je nužno unapređenje, kako bi se postigao efikasniji i kvalitetniji rad pravosudnih institucija.

Više

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 28. decembra 2022. godine 2. sjednica - Imenovanje članova stalnih komisija Predstavničkog doma

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Denis Zvizdić sazvao je 2. sjednicu Predstavničkog doma za srijedu, 28. decembar 2022. godine, sa početkom u 12 sati.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURIZMU RS: Smanjuju se formalnosti u postupku izdavanja Licence za obavljanje poslova turističke agencije

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu, kojim se propisuje postupak dodjele turističkih vaučera u Republici Srpskoj

Više