Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURIZMU RS: Smanjuju se formalnosti u postupku izdavanja Licence za obavljanje poslova turističke agencije

19.12.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu, kojim se propisuje postupak dodjele turističkih vaučera u Republici Srpskoj, čime se obezbjeđuje pravni osnov za dodatni podsticaj turističkoj privredi i građanima Republike Srpske, a koji su u prethodnom periodu realizovani kao mjera Kompenzacionog fonda.

Takođe, predloženim Prijedlogom zakona smanjuju se formalnosti u postupku izdavanja Licence za obavljanje poslova turističke agencije, usaglašava se sadržaj Strategije razvoja turizma Republike Srpske sa sistemskim propisima u oblasti strateškog planiranja i predviđa osnov Ministarstvu trgovine i turizma za davanje saglasnosti na standarde održivog turizma.

 Predloženim zakonskim rješenjem se, radi boljeg uvida u obim poslovanja rentakar agencija i efikasniji rad inspekcijskih organa, prevashodno saobraćajne inspekcije, uvodi obaveza pružaocu usluga iznajmljivanja vozila da vodi evidenciju ugovora o iznajmljivanju vozila u formi i sadržaju koji će biti propisan podzakonskim aktom.

Promijenjena je starosna granica vozila u rentakar agencijama na maksimalnih sedam godina radi usklađivanja navedenog pitanja sa trajanjem garancije na ispravnost vozila koju izdaje proizvođač, odnosno trgovac novih motornih vozila i usaglašavanja sa trenutnim stanjem na tržištu i otežane mogućnosti nabavke novih vozila.

U cilju bolje kontrole dodjele boravišne takse kao posebnog javnog prihoda propisuje se odnos između jedinice lokalne samouprave i Ministarstva trgovine i turizma u situaciji objedinjavanja više javnih ustanova na lokalnom nivou u jednu ustanovu, odnosno objedinjavanja postojeće turističke organizacije opštine ili grada sa drugom javnom ustanovom na području iste jedinice lokalne samouprave.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Vlade RS, 15.12.2022.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija