Zastava Srbije
Vesti slike

REPREZENTACIJA U PRAVOSUĐU KOŠTALA 98.000 KM

Pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini u 2022. godini i prvih devet mjeseci ove godine na reprezentaciju su potrošile malo više od 98.000 KM.

Više
Vesti slike

NARODNA SKUPŠTINA RS: 20. oktobra 2023. godine Deseta posebna sjednica

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske je odlučio da Deseta posebna sjednica, na zahtjev srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, bude održana u petak, 20. oktobra 2023, sa početkom u 11 časova.

Više
Vesti slike

ODLUKA O LIČNOM UČEŠĆU OSIGURANIH LICA U TROŠKOVIMA KORIŠTENjA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SNOŠENjU TROŠKOVA LIJEČENjA NA TERITORIJI KANTONA SARAJEVO: Pokrenuta inicijativa za potpuno ukidanje participacije u troškovima liječenja u KS

Zavod Zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu za ukidanje Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 28/2004 - prečišćen tekst).

Više
Vesti slike

ODLUKA O PROPISIVANjU MJERA NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA UTVRĐIVANjEM MAKSIMALNE VISINE MARŽI ZA POJEDINE OSNOVNE ŽIVOTNE NAMIRNICE I DRUGE PROIZVODE: Kazne za pravna lica 1.250 KM, a za fizička 500 KM

Na snagu je stupila Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode ("Sl. novine FBiH", br. 76/2023), u kojoj su propisane maloprodajne i veleprodajne marže na određene artikle u trgovinama. Inspektori u Federaciji Bosne i Hercegovine provjeravaju poštuju li se donesene odluke.

Više