Zastava Srbije

ODLUKA O LIČNOM UČEŠĆU OSIGURANIH LICA U TROŠKOVIMA KORIŠTENjA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SNOŠENjU TROŠKOVA LIJEČENjA NA TERITORIJI KANTONA SARAJEVO: Pokrenuta inicijativa za potpuno ukidanje participacije u troškovima liječenja u KS

19.10.2023.


Zavod Zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu za ukidanje Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 28/2004 - prečišćen tekst).

Građani Kantona Sarajevo do sada su plaćali participaciju za više od četrdeset usluga prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu.

Ukoliko inicijativa bude usvojena, participacija u liječenju se više neće morati plaćati.

Kako je istakao direktor zavoda Muamer Kosovac, ovo je prvi u nizu projekata u cilju bolje zdravstvene zaštite građana.

"Zajedničkim aktivnostima sa Ministarstvom zdravstva i Vladom Kantona Sarajevo, Zavod je pokrenuo inicijativu za ukidanje participacije. Ovo je još jedan u nizu projekata kojim želimo omogućiti što kvalitetniju zdravstvenu zaštitu našim osiguranicima. Zajedno sa Vladom KS pokazujemo da rad u interesu građana može i treba da bude mnogo bolji nego u prethodnom periodu", kaže Kosovac.

Usvajanjem ove inicijative od strane Upravnog odbora Zavoda i Skupštine Kantona Sarajevo građani Kantona Sarajevo neće imati obavezu plaćati participaciju niti za jednu uslugu u javnim zdravstvenim ustanovama.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 16.10.2023.

Naslov: Redakcija