Zastava Srbije

JAVNI KONKURS ZA IZBOR SUDIJE USTAVNOG SUDA BIH: Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa

Na osnovu člana VI 1. a) Ustava Bosne i Hercegovine (Aneks IV Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i "Sl. glasnik BiH", br. 25/2009 - Amandman I) i tačke 2. Odluke o postupku izbora sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojeg bira Narodna skupština Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 40/2022), broj 02/1-021-447/22 od 27. aprila 2022. godine, Komisija za izbor i imenovanje Narodne skupštine Republike Srpske raspisusuje Javni konkurs za izbor sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Više

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: 26. maja 2022. godine 18. sjednica – Razmatranje prijedloga zakona

Zakazana 18. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak 26. maj 2022. godine u 12 sati.

Više

UPUTSTVO O NAČINU UVEZIVANJA PRIREĐIVAČA IGARA NA SREĆU NA RAČUNARSKI SISTEM ZA NADZOR NAD PRIREĐIVANJEM IGARA NA SREĆU: Uputstvo stupa na snagu 19. maja 2022. godine

Ministarstsvo finansija Republike Srpske donijelo je Uputstvo o načinu uvezivanja priređivača igara na sreću na Računarski sistem za nadzor nad priređivanjem igara na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022), putem kojeg, u skladu sa Zakonom o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 22/2019 i 131/2020), Ministarstvo finansija u realnom vremenu vrši direktan nadzor nad priređivanjem igara na sreću u Republici Srpskoj.

Više

FEDERALNA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM: Ponovna društvena upotreba oduzete imovine

U Sarajevu je održan radni sastanak predstavnika OSCE-a i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, saopćeno je iz ove agencije.

Više