Zastava Srbije

UPUTSTVO O NAČINU UVEZIVANJA PRIREĐIVAČA IGARA NA SREĆU NA RAČUNARSKI SISTEM ZA NADZOR NAD PRIREĐIVANJEM IGARA NA SREĆU: Uputstvo stupa na snagu 19. maja 2022. godine

19.05.2022.


Ministarstsvo finansija Republike Srpske donijelo je Uputstvo o načinu uvezivanja priređivača igara na sreću na Računarski sistem za nadzor nad priređivanjem igara na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022), putem kojeg, u skladu sa Zakonom o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 22/2019 i 131/2020), Ministarstvo finansija u realnom vremenu vrši direktan nadzor nad priređivanjem igara na sreću u Republici Srpskoj.

Pozivamo priređivače igara na sreću da pripreme svoje poslovanje u svrhu uvezivanja na Računarski sistem za nadzor, na način i u rokovima određenim predmetnim Uputstvom.


IZVOR: Vebsajt Vlada RS, 16.05.2022.

Naslov: Redakcija