Zastava Srbije

U PRIPREMI IZMJENE POSLOVNIKA O RADU NARODNE SKUPŠTINE RS

Poslovnik o radu Narodne skupštine Republike Srpske biće definitivno promijenjen, a o tome su na posljednjoj sjednici skupštinskog Kolegijuma zvanično obaviješteni šefovi poslaničkih klubova koji su dobili zadatak da pripreme prijedloge i dostave ih na razmatranje. Moguće je da nova pravila ponašanja stupe na snagu do kraja godine.

Više

POKRENUTA PROCEDURA IZRADE I DONOŠENJA REBALANSA BUDŽETA SRPSKE

Ministarstvo finansija Republike Sprske već je pokrenulo proceduru izrade i donošenja rebalansa budžeta RS za ovu godinu.

Više

ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ODRŽAVANJA JAVNIH MANIFESTACIJA, TE KORIŠTENJU AUDIO I VIDEO POMAGALA U OBJEKTIMA I IZVAN NJIH: Organizatori koncerata u Banjaluci od sada moraju da vode računa o dozvoljenim decibelima

Od početka ovog meseca u Banjaluci je počela primena odluke o buci, po kojoj će se kažnjavati svi koji prekorače dozvoljene decibele pri održavanju koncerata ili drugih manifestacija, a ne kao što je do sada bila praksa – da se samo upozoravaju.

Više