Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

USTAVNI SUD FBIH: Zakon o turizmu u KS u skladu sa Ustavom FBiH

Ustavni sud FBiH, odlučujući o zahtjevu jedne trećine zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo, odlučio je da je Zakon o turizmu u KS u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 1/1994, 1/1994 - Amandman I, 13/1997 - Amandmani II-XXIV, 13/1997 - Amandmani XXV i XXVI, 16/2002 - Amandmani XXVII-LIV, 22/2002 - Amandmani LVI-LXIII, 52/2002 - Amandmani LXIV-LXXXVII, 60/2002 - ispr. Amandmana

Više

NARODNA SKUPŠTINA RS: 18. jula 2017. godine 20. redovna sjednica - Razmatranje prijedloga i nacrta zakona

Dvadeseta redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem predloženom dnevnom redu se nalazi 21 tačka, počeće u utorak, 18. jula u 9.00 časova.

Više

ZAKONI O BANKAMA U BIH NISU PREDVIDJELI MOGUĆNOST POSLOVANJA ISLAMSKOG BANKARSTVA: Islamsko bankarstvo nije predviđeno samo za klijente islamske vjeroispovijesti. Osnovna razlika između ovog i konvencionalnog bankarstva u tome što konvencionalno bankarstvo cijeli rizik prebacuje na klijenta. U islamskom bankarstvu banka i klijent dijele rizik. Oni idu zajedno u projekte i dobit i eventualni gubitak se dijeli

Novi zakoni o bankama u BiH nisu predvidjeli mogućnost poslovanja islamskog bankarstva u zemlji i ova vrsta bankarstva u BiH posluje u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/1978, 39/1985, 45/1989 - odluka USJ i 57/1989, "Sl. list RBiH", br. 2/1992, 13/1993 i 13/1994 i "Sl. novine FBiH", br. 29/2003 i 42/2011), izjavio je dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Kemal Kozarić.

Više

PU FBIH: U 345 kontrola zatečeno 165 radnika na crno

Porezna uprava Federacije BiH je 13.i 14. jula 2017. godine izvršila ukupno 345 inspekcijskih nadzora kojim su bili obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju građevinsku djelatnost.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772