Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O ZAŠTITI LICA KOJA PRIJAVLJUJU KORUPCIJU: Prijava korupcije može da bude interna, što znači da prijavilac obavještava odgovorno lice koje rukovodi subjektom u vezi sa čijim radom je pokušana ili izvršena korupcija, kao i eksterna da prijavilac obavještava Ministarstvo unutrašnjih poslova, Tužilaštvo i organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom ljudskih prava i borbom protiv korupcije. Prijavilac korupcije ne smije i ne može imati bilo kakve štetne posljedice za prijavu korupcije, pa čak i ako se pokaže ili utvrdi da navodi u prijavi nisu bili istiniti, pod uslovom da je prijava izvršena u dobroj namjeri, ali se istovremeno zabranjuje zloupotreba prijavljivanja korupcije, odnosno zlonamjerno i neistinito prijavljivanje korupcije kojim se traži imovinska korist

18.07.2017.


U Banjoj Luci je, 17. jula 2017. godine, održana konferencija povodom stupanja na snagu Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju("Sl. glasnik RS", br. 62/2017 - dalje: Zakon), kojim se obezbjeđuje zaštita prava svih lica koja prijavljuju korupciju u javnom i privatnom sektoru.

Pomoćnik ministra pravde Republike Srpske u resoru za poslove notarijata, advokature, pravobranilaštva, besplatne pravne pomoći i sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije Jelena Vukadinović pozvala je sve građane Srpske da prijave bilo koji oblik korupcije.

Vukadinovićeva je pozvala građane da prijave i bilo koji oblik povrede ili ugrožavanja svojih prava koji su imali ili imaju u vezi sa korupcijom ili prijavom korupcije.

Ona je rekla da je od stupanja na snagu ovog Zakona prijavljen jedan slučaj korupcije prema kojem je odmah postupljeno.

Vukadinovićeva je napomenula da je Zakon, koji je stupio na snagu 7. jula 2017. godine, prvi zakon u Republici Srpskoj koji reguliše zaštitu lica koja prijavljuju korupciju i prvi u BiH koji obezbjeđuje zaštitu tih lica u javnom i privatnom sektoru.

"Prijava korupcije može da bude interna, što znači da prijavilac obavještava odgovorno lice koje rukovodi subjektom u vezi sa čijim radom je pokušana ili izvršena korupcija, kao i eksterna da prijavilac obavještava Ministarstvo unutrašnjih poslova, Tužilaštvo i organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom ljudskih prava i borbom protiv korupcije", pojasnila je Vukadinovićeva.

Prema njenim riječima, prijava korupcije treba obavezno da sadrži opis činjenja ili nečinjenja koje predstavlja korupciju, činjenice i okolnosti na osnovu kojih prijavilac sumnja da je pokušana ili izvršena korupcija, te podatke o samom licu koje prijavljuje korupciju.

Vukadinovićeva je dodala da prijava korupcije može da sadrži i materijalne dokaze na osnovu kojih prijavilac sumnja da je izvršena ili pokušana korupcija, kao i podatke o licu za koje postoji sumnja da je izvršilo korupciju.

Ona je istakla da ovim Zakonom prijavilac korupcije ne smije i ne može imati bilo kakve štetne posljedice za prijavu korupcije, pa čak i ako se pokaže ili utvrdi da navodi u prijavi nisu bili istiniti, pod uslovom da je prijava izvršena u dobroj namjeri, ali se istovremeno zabranjuje zloupotreba prijavljivanja korupcije, odnosno zlonamjerno i neistinito prijavljivanje korupcije kojim se traži imovinska korist.

Vukadinovićeva je najavila da će Ministarstvo pravde Republike Srpske u narednom periodu organizovati niz aktivnosti na promociji ovog Zakona kako bi ga približili građanima i na taj način da ih ohrabre da prijave korupciju.

"U narednom periodu širom Republike Srpske organizovaćemo okrugle stolove, radićemo na distribuciji promotivnog materijala koji će sadržavati glavna obilježja ovog Zakona, a vršićemo i edukacije zaposlenih u centrima za pružanje besplatne pravne pomoći, te sudija osnovnih i okružnih sudova kako da sprovode postupak eksterne zaštite lica koja prijavljuju korupciju", istakla je Vukadinovićeva.

Ona je dodala da su u resornom ministarstvu u toku aktivnosti na izradi nove Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srpskoj za period 2018-2022. godine.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde RS, 17.07.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772