Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKONI O BANKAMA U BIH NISU PREDVIDJELI MOGUĆNOST POSLOVANJA ISLAMSKOG BANKARSTVA: Islamsko bankarstvo nije predviđeno samo za klijente islamske vjeroispovijesti. Osnovna razlika između ovog i konvencionalnog bankarstva u tome što konvencionalno bankarstvo cijeli rizik prebacuje na klijenta. U islamskom bankarstvu banka i klijent dijele rizik. Oni idu zajedno u projekte i dobit i eventualni gubitak se dijeli

18.07.2017.


Novi zakoni o bankama u BiH nisu predvidjeli mogućnost poslovanja islamskog bankarstva u zemlji i ova vrsta bankarstva u BiH posluje u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/1978, 39/1985, 45/1989 - odluka USJ i 57/1989, "Sl. list RBiH", br. 2/1992, 13/1993 i 13/1994 i "Sl. novine FBiH", br. 29/2003 i 42/2011), izjavio je dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Kemal Kozarić.

Kozarić je rekao da bi novi zakoni o bankama trebalo da stvore pravni okvir, jer postoji veliki broj investitora koji bi da ulažu u BiH, ali bi da posluju po principima islamskog bankarstva.

- Da bi privukli investotore koji se interesuju za islamsko bankarstvo, čije najveće sjedište u Evropi je u Londonu, novi zakon bi trebalo da stvori pravni okvir da islamsko bankarstvo može da egzistira u BiH- rekao je Kozarić novinarima, dodavši da je Malezija lider ove vrste bankarstva, dok u BiH ima sama jedna banka koja radi po tim principima.

On je istakao da islamsko bankarstvo nije predviđeno samo za klijente islamske vjeroispovijesti, te pojasnio da je osnovna razlika između ovog i konvencionalnog bankarstva u tome što konvencionalno bankarstvo cijeli rizik prebacuje na klijenta.

- U islamskom bankarstvu banka i klijent dijele rizik. Oni idu zajedno u projekte i dobit i eventualni gubitak se dijeli. Islamsko bankarstvo je s te strane nešto osjetljivije prema klijentu, a s druge strane konvencionalno bankarstvo je orijentisano na profit - istakao je Kozarić.

On je dodao da ni u islamskom bankarstvu usluga nije besplatna, odnosno da i oni imaju neke druge naknade.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 17.07.2017.

Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772