Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

OD POČETKA 2018. GODINE SUDOVI U BIH RIJEŠILI 56.129 NAJSTARIJIH PREDMETA

Sudovi u BiH su u prva tri mjeseca 2018. godine riješili 56.129 najstarijih predmeta, odnosno realizovali 36% plana, što pokazuju najnoviji podaci godišnje analize i praćenja procesa rješavanja najstarijih predmeta.

Više

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojeni Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zrakoplovstvu BiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH odlučio je da Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o krivičnom postupku BiH ne razmatra po hitnoj proceduri, kako je to predlagao Klub hrvatskih delegata, nego će ga razmatrati po skraćenom postupku.

Više

U PRIPREMI NOVI ZAKON O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI RS

Republika Srpska sljedeće godine dobiće novi Zakon o električnoj energiji, to je jedina konkretna informacija koja se mogla izvući od ministra industrije, energetike i rudarstva nakon najave o transformaciji Elektroprivrede Republike Srpske.

Više

PREDNACRT ZAKONA O DRUŠTVENOM PREDUZETNIŠTVU RS

U skladu sa tačkom 4. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona ("Sl. glasnik RS", br. 123/2008 i 73/2012), Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva sva zainteresovana lica i subjekte da dostave svoje komentare, prijedloge i sugestije na Prednacrt zakon o društvenom preduzetništvu Republike Srpske.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772