Zastava Srbije

OD POČETKA 2018. GODINE SUDOVI U BIH RIJEŠILI 56.129 NAJSTARIJIH PREDMETA

18.04.2018.


Sudovi u BiH su u prva tri mjeseca 2018. godine riješili 56.129 najstarijih predmeta, odnosno realizovali 36% plana, što pokazuju najnoviji podaci godišnje analize i praćenja procesa rješavanja najstarijih predmeta.

Dugogodišnjom praksom u primjeni planova rješavanja najstarijih predmeta koju je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) uvelo 2011. godine starosna struktura i veliki broj starih neriješenih predmeta se smanjuju odnosno povećava se efikasnost rada sudova u BiH.

Sudovi su planovima za rješavanje predmeta u 2018. godini predvidjeli riješiti 157.131 najstarijih predmeta. U periodu 01.01.-31.03.2018. u sudovima Federacije BiH ukupno je riješeno 36.530 predmeta. Istovremeno, sudovi u Republici Srpskoj su riješili 18.153 predmeta, sudovi Brčko distrikta BiH 836 predmeta dok je Sud BiH riješio 610 najstarijih predmeta.

Od prvostepenih sudova (općinski, osnovni i okružni privredni) se očekivalo da u prvom kvartalu realizuju minimalno 25% svojih planova. Analiza je pokazala da su prvostepeni sudovi realizovali plan u jednakom ili većem procentu od očekivanog te u prosjeku ostvarili 33% plana dok su sudovi viših instanci, koji plan kreiraju na tromjesečnoj osnovi, realizovali 93% plana.

U dokumentu u prilogu prikazan je sumarni pregled realizacije planova na nivou suda, po godini iniciranja predmeta za period 01.01.- 31.03.2018. godine, a na osnovu podataka koji su bili predmet analize.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 17.04.2018.

Naslov: Redakcija