Zastava Srbije

PREDNACRT ZAKONA O DRUŠTVENOM PREDUZETNIŠTVU RS

18.04.2018.


U skladu sa tačkom 4. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona ("Sl. glasnik RS", br. 123/2008 i 73/2012), Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva sva zainteresovana lica i subjekte da dostave svoje komentare, prijedloge i sugestije na Prednacrt zakon o društvenom preduzetništvu Republike Srpske.

Komentare i sugestije možete dostaviti na adresu: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, Trg Republike Srpske br.1, 78000 Banja Luka, ili putem elektronske pošte na adresu s.savicic@mier.vladars.net do 22.05.2018. godine.

Tekst Zakona o društvenom preduzetništvu Republike Srpske izraz je opredijeljenosti Vlade Republike Srpske, ali i svih zainteresovanih aktera, prije svega partnerskih NVO, te sadašnjih i budućih društvenih preduzetnika i preduzetnica da unaprijedimo pravno okruženje kojim se podstiče i razvija ova važna grana ekonomije budućnosti.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 17.04.2018.

Naslov: Redakcija