Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Imenovani nosioci pravosudnih funkcija, koji stupaju na dužnost 1. marta 2020. godine

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) na sjednici u Sarajevu donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini, koji...

Više

ZAKON O POSREDOVANjU U ZAPOŠLjAVANjU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI: Boračke kategorije neće ostati bez zdravstvenog osiguranja

Neće biti boračkih kategorija koje će ostati bez zdravstvenog osiguranja jer će Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite od 1. marta u Poreskoj upravi Srpske vršiti prijavu svih korisnika...

Više

ZAKON O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA: Provođenje Zakona teče prema predviđenom planu i dinamici

Radna grupa Vlade FBiH, kojom predsjedava ministar Salko Bukvarević, održala je sastanak na kojem je razmatrano provođenje federalnog Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i...

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA U FBIH: Obrtnici traže da se zakonom precizira šta je imovina obrta, a šta imovina fizičkog lica. Zamjerku imaju i na smanjenje članarine

Obrtnici Federacije BiH nisu zadovoljni novim Prijedlogom zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji se nalazi u parlamentarnoj proceduri.

Više

PRAVILNIK O OGRANIČENjIMA I ZABRANAMA HEMIKALIJA: Nakon 12. aprila 2020. godine u RS se zabranjuje stavljanje na tržište termalnog papira koji sadrži bisfenol A u koncentraciji koja je jednaka ili veća 0,02 masenog udjela

Zbog prisutnosti štetne hemikalije bisfenol A u termalnom papiru na fiskalnim računima, slipovima sa platnih kartica i izvodima sa bankomata, u Republici Srpskoj će od 12. aprila...

Više