Zastava Srbije

ZAKON O RADU: Sindikati u FBiH traže izmjenu Zakona, ali Vlada ne prihvata njihovu inicijativu

Vlada Federacije BiH je razmatrala inicijativu za izmjene Zakona o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016 i 89/2018 - dalje: Zakon), koju su podnijeli Sindikat metalaca FBiH, Samostalni sindikat...

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE: Predviđeno smanjenje zatezne kamate sa 12 na deset posto godišnje, te propisuje da iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od glavnog duga

Vlada Federacije BiH je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o visini stope zatezne kamate. Ovaj zakon propisuje i način obračuna zatezne...

Više

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA RS: Predviđeno uvođenje doživotne kazne zatvora

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da predstojeće izmjene Krivičnog zakonika Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 64/2017 i 104/2018 -...

Više

PRIJEDLOG PROGRAMA EKONOMSKIH REFORMI REPUBLIKE SRPSKE ZA PERIOD 2020-2022. GODINA: Vlada RS povukla prijedlog o dodatnom smanjenu plata tokom bolovanja

Vlada Republike Srpske se predomislila, nakon oštrih kritika Saveza sindikata i negodovanja javnosti, i povukla prijedlog o dodatnom smanjenu plata tokom bolovanja.

Više

PRIVREDNI SPOROVI U BIH PROSJEČNO TRAJU 595 DANA

Sudski postupci u privrednim predmetima mogu trajati i 20 puta duže od zakonskih rokova, a prosječno vrijeme za rješavanje privrednog spora putem lokalnog prvostepenog suda...

Više