Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

ZAKON O RADU: Sindikati u FBiH traže izmjenu Zakona, ali Vlada ne prihvata njihovu inicijativu

17.12.2019.


Vlada Federacije BiH je razmatrala inicijativu za izmjene Zakona o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016 i 89/2018 - dalje: Zakon), koju su podnijeli Sindikat metalaca FBiH, Samostalni sindikat radnika rudnika FBiH, Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH, Samostalni sindikat radnika hemije i nemetala u FBiH, Sindikat građevinarstva i industrije građevinskog materijala BiH, Sindikat tekstila, kože, obuće i gume Federacije BiH i Sindikat elektroenergetskih radnika FBiH.

Oni traže da ugovori o radu budu zaključivani na neodređeno vrijeme, a tek izuzetno na određeno (na period ne duži od dvije godine), i to samo u slučaju zamjene privremeno odsutnog radnika, rada na određenom projektu ili izvršenja posla čije je trajanje ograničeno.

Ovu inicijativu Vlada nije prihvatila jer, kaže se u njenom izjašnjenju, postojeće zakonsko rješenje ugovornim stranama, poslodavcu i radniku, omogućava veću slobodu ugovaranja. Vođeno je računa i o opravdanim potrebama poslodavaca, kojima je, s ciljem nesmetanog odvijanja procesa rada, omogućeno da, u skladu s privremenim ili trajnim potrebama, slobodno odlučuju o vrsti radnog odnosa. Zakon predviđa nekoliko zaštitnih mehanizama kada je u pitanju zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme. Naime, kada ugovor o radu ne sadrži podatak u njegovom trajanju, smatra da je zaključen na neodređeno vrijeme.

Također, predviđena je zakonska presumpcija u vezi sa zaključivanjem uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme sa istim poslodavcem kada se, u slučaju ispunjenja zakonom propisanih uslova, smatra da je takav radni odnos prerastao u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Također, kada je u pitanju pravo na godišnji odmor radnika koji rade kraće od šest mjeseci, na šta je ukazano u inicijativi, Zakon predviđa da radnik prije navršenih šest mjeseci neprekidnog rada ima pravo na najmanje jedan dan godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec dana rada.


IZVOR: Vebsajt Vlade Federacije BiH, 12.12.2019.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija