Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

PRIJEDLOG ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE: Predviđeno smanjenje zatezne kamate sa 12 na deset posto godišnje, te propisano da iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od glavnog duga

17.12.2019.


Vlada Federacije BiH je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o visini stope zatezne kamate. Ovaj zakon propisuje i način obračuna zatezne kamate za dužničko-povjerilačke odnose, u slučaju kada dužnik kasni s ispunjenjem novčane obveze, a njegove odredbe primjenjuju se na sve slučajeve u kojima zatezna kamata nije propisana posebnim zakonom.

Uvažavajući trend smanjenja kamatnih stopa na kredite stanovništvu i privredi, novo zakonsko rješenje predlaže smanjenje zatezne kamate s 12 na deset posto godišnje, te propisuje da iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od glavnog duga.

"Ove odredbe imaju za cilj brže i lakše izmirenje glavnog duga, prije svega, za one gospodarske subjekte koji imaju problem s likvidnošću, a kojima je na ovaj način olakšano plaćanje dospjelih obveza. Kako je predloženo, dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze, duguje, osim glavnice, zateznu kamatu na iznos duga do trenutka isplate, po stopi od deset posto godišnje. Za razdoblje kraće od godine bio bi primjenjivan konformni način obračuna zatezne kamate", navode u Vladi FBiH.

Zateznu kamatu po pravosnažnim rješenjima sudova obračunavaju komercijalne banke kod kojih dužnik ima otvorene transakcijske račune, uz naplatu provizije.

Kako je precizirano, iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od glavnog duga. Na zakašnjenje nastalo do dana stupanja na snagu ovog zakona, zatezna kamata će biti obračunavana na način propisan na temelju dosadašnjeg Zakona o visini stope zatezne kamate ("Sl. novine FBiH", br. 27/1998, 51/2001, 101/2016 i 89/2018 - odluka US).

Na zakašnjenje koje nastane poslije stupanja na snagu ovog zakona, zatezna kamata se obračunava u skladu s ovim zakonom.

Novi zakon je predložen nakon što je presudom Ustavnog suda FBiH utvrđeno da Zakon o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate nije u skladu s Ustavom FBiH.

Navodi se kako bi usvajanje ovog zakona utjecalo na povećanje brzine protoka novca, što je nužno u situaciji izražene nelikvidnosti, uzimajući u obzir zakonitost koja važi u monetarnoj ekonomiji, a koja se odnosi na činjenicu da povećana brzina protoka novca smanjuje njegovu potrebnu količinu.


IZVOR: Vebsajt Oslubođenje, 12.12.2019.

Naslov: Redakcija