Zastava Srbije
Vesti slike

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Unapređenjem procesne discipline i kaznene politike do efikasnijeg procesuiranja krivičnih djela korupcije i organizovanog kriminala

Uspostavljanje adekvatnog okvira za monitoring rada sudova i tužilaštava usmjerenog na odgovornost i kvalitet, s jedne strane, i strateška saradnja sudova, tužilaštava, policijskih agencija s druge strane, ključni su elementi za adekvatno procesuiranje predmeta organiziranog kriminala i korupcije - jedan je od zaključaka konferencije “Završna razmatranja: efikasnije i kvalitetnije procesuiranje krivičnih djela organiziranog kriminala i korupcije”.

Više
Vesti slike

NOTARSKA KOMORA RS: Borislav Radić novi predsjednik Komore

Borislav Radić izabran je za novog predsjednika Notarske komore Republike Srpske.

Više
Vesti slike

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KRIVIČNOG ZAKONA BRČKO DISTRIKTA: Odbijen prijedlog kojim podmićivanje na izborima postaje kažnjivo

Način glasanja zastupnika tokom posljednje sjednice Skupštine Brčko distrikta pokazao je da tamošnja vlast nema tropetinsku većinu za donošenje zakona, ali i budžeta. Posebno zanimljivo je da zastupnici nisu prihvatili izmjene krivičnog zakona koje su se odnosile na kažnjavanje izbornog podmićivanja.

Više
Vesti slike

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA E-AUKCIJE: Primjena Pravilnika počinje 1. januara 2024. godine

Na prijedlog Agencije za javne nabavke na sjednici održanoj 3. oktobra Vijeće ministara BiH je donijelo je novi Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije, kojim se djelimično usklađuje zakonodavstvo BiH s pravnom stečevinom Evropske unije u ovoj oblasti.

Više