Zastava Srbije

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA E-AUKCIJE: Primjena Pravilnika počinje 1. januara 2024. godine

17.10.2023.


Na prijedlog Agencije za javne nabavke na sjednici održanoj 3. oktobra Vijeće ministara BiH je donijelo je novi Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije, kojim se djelimično usklađuje zakonodavstvo BiH s pravnom stečevinom Evropske unije u ovoj oblasti.

Ukupan broj predviđenih e-aukcija 2022. godine u sistemu e-Nabave je iznosio 23.308, odnosno 84% u odnosu na sve postupke gdje ih je bilo moguće predvidjeti, dok se održalo njih 13.629. Ukupna razlika u cijeni prije pokretanja i poslije e-aukcije je 7,8%, istakli su iz Agencije za javne nabavke te naveli da će novim Pravilnikom biti djelimično usklađeno zakonodavstvo BiH s pravnom stečevinom Evropske unije u ovoj oblasti.

Modul za e-aukciju je pušten u produkciju u septembru 2016. godine, a od 1.1.2020. godine e-aukcija je obvezna u svim otvorenim i ograničenim postupcima, pregovaračkom postupku sa objavom obavijesti o nabavi i konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, gdje je kiterij za dodjelu najniža cijena. E-aukcija nije moguća ukoliko su predmet nabave usluge i radovi čiji je predmet intelektualni rad, kao što je projektovanje radova, jer se takve ponude ne mogu rangirati primjenom metoda automatskog elektronskog ocjenjivanja - kaže Sanja Ćubela, direktorica mostarske filijale Agencije za javne nabavke.

Prije zakazivanja e-aukcije ugovono tijelo u sistemu e-Nabave unosi sve prihvatljive ponude, a u slučaju prijema samo jedne prihvatljive ponude e-aukcija se zakazuje. Kako se prilikom zakazivanja e-aukcije u sistem unose samo prihvatljive ponude, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavci ponuda koja prelazi procijenjenu vrijednost se ocjenjuje kao neprihvatljiva i nije moguće njeno snižavanje kroz e-aukciju.

Nakon godina primjene u praksi, praćenja i analize rezultata, Agencija za javne nabave je odlučila da pripremi novi Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije, čiji je ciij unaprijediti postojeća rješenja, prevenirati neke od zloupotreba, te uraditi dodatna uskladivanja sa EU direktivama u oblasti javnih nabava iz 2014. godine.

- Dakle. Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije ("Sl. glasnik BiH", br. 66/2016) pušten je modul e-aukcije u produkciju. Od tada se isti koristi od strane korisnika sustava e-Nabave (ugovonih tijela i ponuditelja) - navodi Ćubela i dodaje da su kontinuiranim praćenjem provođenja e-aukcije, pružanjem tehničke pomoći korisnicima, analizom njihovih zahtjeva i prijedloga za unaprijeđenje definirali odredeni broj sustavnih poboljšanja ovog modula.

Stoga je pristupljeno izradi novog teksta pravilnika, jer izmjene i dopune se tiču većeg broja članaka postojećeg.

Svrha novog pravilnika je da pokuša osigurati smanjivanje troškova javnih sredstava, da podstakne konkurenciju, što zajedno osigurava bolju vrijednost za novac, kao i da poveća transparentnost postupka javne nabave, kao jednog od opštih načela na kojima se temelji javna nabava. E-aukcija ima potencijal da omogući značajna poboljšanja učinkovitosti pojedinačnih postupaka javnih nabava, cjelokupnog sistema javnih nabava, odnosno djelovanja tržišta javnih nabava, ističe za eKapiju Ćubela.

Tekst Pravilnika je djelimično uskladen sa direktivama 2014/24/EZ i 2014/25lEZ. Nakon što Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije bude objavljen u Službenom glasniku BiH, Agencija će blagovremeno upoznati širu javnost o razlozima i ciljevima te prednostima donošenja pravilnika.

Također, pristupiće se i pripremi priručnika za praktičnu primjenu modula e-aukcije na Portalu javnih nabava u skladu sa novim Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije čija primjena počinje 1. januara 2024. godine.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 14.10.2023.

Naslov: Redakcija