Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Unapređenjem procesne discipline i kaznene politike do efikasnijeg procesuiranja krivičnih djela korupcije i organizovanog kriminala

17.10.2023.


Uspostavljanje adekvatnog okvira za monitoring rada sudova i tužilaštava usmjerenog na odgovornost i kvalitet, s jedne strane, i strateška saradnja sudova, tužilaštava, policijskih agencija s druge strane, ključni su elementi za adekvatno procesuiranje predmeta organiziranog kriminala i korupcije - jedan je od zaključaka konferencije “Završna razmatranja: efikasnije i kvalitetnije procesuiranje krivičnih djela organiziranog kriminala i korupcije”.

Riječ je o četvrtom po redu događaju koji je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine organizovalo uz podršku Evropske unije u BiH s ciljem jačanja dijaloga predstavnika sudova, tužilaštava, agencija za provođenje zakona, izvršne vlasti i advokatske zajednice, a u svrhu kreiranja seta mjera i preporuka za efikasnije procesuiranje ovih krivičnih djela.

Kako je tokom događaja istaknuto, u narednom periodu intenzivno će se raditi i na jačanju procesne discipline, unapređenju u oblasti imenovanja sudija i tužilaca koje će se zasnivati prioritetno na principu stručnosti, odgovornosti i kvaliteta, ali i unapređenju kvaliteta optužnica i istražnih postupaka. Kao jedan od načina za efikasnije procesuiranje krivičnih djela korupcije i organizovanog kriminala, prepoznata je i mogućnost formiranja specijaliziranih timova u sudovima i tužilaštvima za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije koje će činiti najbolje sudije i tužioci koji imaju sposobnost, znanje, odgovornost i kvalitetu za procesuiranje organiziranog kriminala i korupcije.

Predsjednik VSTV-a BiH, Halil Lagumdžija, tokom svog obraćanja još jednom je ukazao na neophodnost sinhronizovanog i sistemskog djelovanja u ovoj oblasti na nivou cijelog pravosuđa, gdje VSTV BIH mora u punom kapacitetu koristiti sve ovlasti i mehanizme kojim raspolaže kao regulatorno pravosudno tijelo. Kako je istakao, cilj VSTV-a BiH je uspostaviti snažan i stabilan sistem koji će voditi ka unapređenju, prije svega procesne discipline i kaznene politike, a što će u konačnici značiti efikasnije procesuiranja krivičnih djela korupcije i organizovanog kriminala.

Elmerina Ahmetaj Hrelja, iz Delegacije EU je naglasila da izvještaji i ekspertna mišljenja EU jasno i precizno identificiraju izazove s kojim se suočava pravosuđe u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije te nude rješenje zasnovana na iskustvima i standardima EU. Neka od tih rješenje uključuju i proaktivan pristup istrazi, efikasno upravljanje sudskim postupkom, jasno obrazložene odluke kao i unapređenje kaznene politike koja će u konačnici imati odvraćajući efekat.

Konferenciji koja je organizovana u okviru Projekta “EU podrška reformama pravosuđa u BiH” koji se realizuje uz finansijsku podršku EU u BiH, su prisustvovali predstavnici VSTV-a BiH, EU u BiH, predsjednici sudova / predsjednici krivičnih odjeljenja u sudovima, glavni tužioci / zamjenici glavnih tužilaca i predstavnici agencija za provođenje zakona, a osnovni cilj konferencije bio je unaprijediti saradnju među relevantnim institucijama u BiH radi postizanja učinkovitijeg procesuiranja organizovanog kriminala i korupcije.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće, 13.10.2023.

Naslov: Redakcija