Zastava Srbije
Vesti slike

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: U sudovima i tužilaštvima nastavlja se rad na unapređenju procesuiranja predmeta organizovanog kriminala i korupcije

Kreiran je set prijedloga za unapređenje procesuiranja predmeta organizovanog kriminala i korupcije u sudovima i tužilaštvima koje su nastale kao rezultat preporuka Nezavisnog izvještaja i Seta preporuka za jačanje regulatorne uloge VSTV-a koji je pripremljen u sklopu projekta “EU podrška reformama pravosuđa u BiH – IPA 2019”.

Više
Vesti slike

PREDNACRT ZAKONA O SOCIJALNIM USLUGAMA FBIH: Omogućeno dostavljanje komentara i prijedloga

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da je pripremljen tekst Prednacrta zakona o socijalnim uslugama. Prednacrt zakona, sa obrascem za dostavljanje komentara i prijedloga, u elektronskom obliku je objavljen na web stranici Ministarstva.

Više
Vesti slike

POOŠTRENA PRAVILA ZA UNOS PROIZVODA IZ BIH U HRVATSKU

Pooštrena su pravila prelaska granice. Pojedine zemlje EU koje su dio Šengen zone ponovo su vratile unutrašnje granice. Između ostalih i Hrvatska.

Više
Vesti slike

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH: Prihodi od indirektnih poreza u porastu

Prihodi od indirektnih poreza za 10 mjeseci ove godine su iznosili 8,8 milijardi KM i veći su za 588 miliona KM nego u istom periodu prošle godine, dok su usljed inflacije i brojnih poskupljenja džepovi građana BiH sve prazniji.

Više