Zastava Srbije

PREDNACRT ZAKONA O SOCIJALNIM USLUGAMA FBIH: Omogućeno dostavljanje komentara i prijedloga

16.11.2023.


Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da je pripremljen tekst Prednacrta zakona o socijalnim uslugama. Prednacrt zakona, sa obrascem za dostavljanje komentara i prijedloga, u elektronskom obliku je objavljen na web stranici Ministarstva.

Iz Ministarstva navode da je prednacrt ovog zakona, a imajući u vidu ustavne nadležnosti u oblasti socijalne politike, poslat i resornim kantonalnim ministarstvima s ciljem pribavljanja njihovih mišljenja na predložena zakonska rješenja. Dodaju da će obavijest o početku javnih konsultacija biti dostavljena i Savezu općina i gradova Federacije BiH, kao i centrima za socijalni rad, odnosno općinskim službama socijalne zaštite s ciljem prikupljanja njihovih prijedloga za eventualno normativno poboljšanje zakona prije njegovog upućivanja u redovnu proceduru usvajanja.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, navodi se u saopćenju iz Ministarstva, naglasio je da je zakon pripreman s pažnjom, te kroz osluškivanje potreba potencijalnih korisnika i mišljenja stručne javnosti. Uključivanje i javno konsultiranje sa svim zainteresiranim akterima predstavlja praksu koju je ponio iz prethodnog ministarstva, a koja se pokazala kao efikasan mehanizam u jačanju transparentnosti procesa u javnim institucijama, ali i dolaženja do dobrih prijedloga koji mogu značajno doprinijeti unaprjeđenju zakonskih rješenja i prije zvanične javne rasprave.

- Zakon o socijalnim uslugama, čini mi se, jedan je od dugoočekivanih zakona i nama je zadovoljstvo što tekst ovog Zakona konačno možemo podijeliti sa zainteresovanom javnošću. Zakon je pripreman s velikom pažnjom i na njegovoj pripremi učestvovala je i stručna javnost stoga zbog čega vjerujemo da će ovo biti inovativno zakonsko rješenje kojim će se napraviti značajni iskoraci u pogledu podrške ranjivim skupinama i pojedincima, te unaprijediti reformski procesi u oblasti socijalne zaštite - kazao je federalni ministar.

On je podsjetio da se ovim zakonom nastoji urediti sistem pružanja socijalnih usluga i to u velikom spektru.

- Ovim zakonom uređuju se pojam i sadržaj socijalnih usluga, značenje pojedinih izraza, korisnici socijalnih usluga, načela socijalne brige pri pružanju i korištenju socijalnih usluga, socijalne usluge, osiguranje socijalnih usluga i metodologija za utvrđivanje cijena usluga, nadležnosti i postupak za ostvarivanje prava na socijalne usluge, pružatelji socijalnih usluga, uvjeti za pružanje socijalnih usluga i licenciranje pružatelja socijalnih usluga, povjerljive informacije i registri, finansiranje, nadzor i druga pitanja od značaja za pružanje i ostvarivanje prava na socijalne usluge u Federaciji Bosne i Hercegovine i to je prvo zakonsko rješenje kojim će se urediti ova oblast socijalne zaštite - pojasnio je ministar Delić.

Osnovni cilj zakona o socijalnim uslugama je, pojašnjavaju iz Ministarstva, uređenje oblasti, određivanje i uređivanje kvalitetnih okvira u kojima će se pružati i koristiti socijalne usluge na nivou Federacije, te uspostavljanje stabilnog i održivog sistema socijalne zaštite koji će dati rješenja za različite potrebe djece, starih, osoba sa invaliditetom, beskućnika, žrtava porodičnog i drugih oblika nasilja, ovisnika i drugih osoba u stanju socijalne potrebe, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Iz Ministarstva napominju da je prednacrt zakona sa obrascem za podnošenje komentara i prijedloga dostupan na web stranici Ministarstva na linku: https://fmrsp.gov.ba/legislativa/zakoni-u-pripremi/, te da je komentare i prijedloge moguće dati i online popunjavanjem google forme na linku: https://forms.gle/kQ9Ra9iVjNCzdBw89.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 14.11.2023.

Naslov: Redakcija