Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: U sudovima i tužilaštvima nastavlja se rad na unapređenju procesuiranja predmeta organizovanog kriminala i korupcije

16.11.2023.


Kreiran je set prijedloga za unapređenje procesuiranja predmeta organizovanog kriminala i korupcije u sudovima i tužilaštvima koje su nastale kao rezultat preporuka Nezavisnog izvještaja i Seta preporuka za jačanje regulatorne uloge VSTV-a koji je pripremljen u sklopu projekta “EU podrška reformama pravosuđa u BiH – IPA 2019”.

Vijeće je na sjednici održanoj 8. i 9. novembra 2023 godine usvojilo i akcioni plan implementacije navedenih preporuka, a dokumente čiji su zaključci i preporuke dio seta aktivnosti usmjerenih na unapređenje oblasti procesuiranja predmeta organiziranog kriminala i korupcije, izradila je nezavisna konsultantska agencija.

Cilj donošenja ovih dokumenata je usmjeren na jačanje regulatorne uloge VSTV-a BiH u pogledu odgovora pravosuđa na korupciju i organizovani kriminal, kao i identifikovanje koraka potrebnih za stvaranje sistema koji će biti u stanju da obezbijedi dugoročan i samoodrživ odgovor pravosuđa na korupciju i organizovani kriminal.

I u narednom periodu, fokus djelovanja VSTV-a BiH bit će na unapređenju procesuiranja ovih predmeta i jačanju svih aspekata koji utječi na efikasnu obradu predmeta organizovanog kriminala i korupcije od strane pravosuđa.

Efikasnije procesuiranje krivičnih djela organizovanog kriminala i korupcije jedan je od zahtjeva reformskog procesa, ali i strateško opredjeljenje VSTV-a BiH, zbog čega je bilo neophodno napraviti detaljan pregled trenutnih praksi te detektovati oblasti u kojim su promjene nužne.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 14.11.2023.

Naslov: Redakcija