Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NARODNA SKUPŠTINA RS: 16. maja 2017. godine Drugi nastavak 18. redovne sjednice

Drugi nastavak 18. redovne sjednice Narodne skupštine zakazan je u utorak, 16. maja 2017. godine u 10.00 časova. Preostale tačke Dnevnog reda:

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU OD ODGOVORNOSTI ZA MOTORNA VOZILA I OSTALE ODREDBE O OBAVEZNOM OSIGURANJU OD ODGOVORNOSTI: Predviđa se postepena liberalizacija tarifa premija i cijena autoodgovornosti u narednih osam godina. Istekom osam nastupa period potpune liberalizacije, kada prestaje obaveza društva za osiguranje da pribavlja prethodnu saglasnost Agencije

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH će 16. maja 2017. godine razmatrati izmjene i dopune važećeg Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti ("Sl. novine FBiH", br. 24/2005), kojim se omogućava postepena liberalizacija tarifa premija i cijena autoodgovornosti u narednih osam godina.

Više

JAVNI KONKURS ZA IZBOR ČLANOVA REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE

Na osnovu članova 56. stav 1. tačka 7. i 186. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 37/2011 - ispr. i 34/2017), člana 12. Izbornog zakona Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 34/2002, 35/2003, 24/2004, 101/2004 - dr. zakon, 19/2005, 24/2012, 94/2012 - odluka US BiH i 109/2012), člana 8.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772