Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

SUDOVI BIH: Pred prvostepenim i drugostepenim sudovima zaključeno 697 sudskih nagodbi u okviru "Sedmice sudske nagodbe". Ta zaključenje sudske nagodbe najpogodniji su bili predmeti koji se odnose na sporove nastale iz privrednih, ugovornih, radnih odnosa, te imovinsko-pravni sporovi nastali iz porodičnih odnosa, pri čemu treba izdvojiti predmete male vrijednosti i komunalne predmete

16.05.2017.


Međusobnim dogovorom stranaka pred prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH zaključeno je ukupno 697 sudskih nagodbi u okviru "Sedmica sudske nagodbe" koje su održane u periodu 17. do 28. aprila 2017. godine.

Najviše sudskih nagodbi je sklopljeno u Općinskom sudu u Tuzli (94), Osnovnom sudu u Banja Luci (78) i Osnovnom sudu u Gradišci (68).

Rezultati su pokazali da su za zaključenje sudske nagodbe bili najpogodniji predmeti koji se odnose na sporove nastale iz privrednih, ugovornih, radnih odnosa, te imovinsko-pravni sporovi nastali iz porodičnih odnosa, pri čemu treba izdvojiti predmete male vrijednosti i komunalne predmete, navode iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

Najveći broj sudskih nagodbi zaključile su sudije: Haris Beganović, Osnovni sud u Gradišci (41), Damir Dautović, Općinski sud u Tuzli (18) i Zlatna Martinović, Osnovni sud u Bijeljini (18).

Do 31. aprila ukupno je zaključeno 2.884 sudske nagodbe što predstavlja pozitivan rast obzirom da je u istom periodu prošle godine zaključeno 2.530 sudskih nagodbi.

Imajući u vidu da je sudska nagodba jedan od manje korištenih načina rješavanja sporova u sudskoj praksi BiH, VSTV BiH izražava zadovoljstvo ostvarenim rezultatima koji pokazuju da građani sve više prihvataju ovaj način rješavanja sporova koji je brži i efikasniji, a same stranke su zadovoljnije na ishod spora i uslugom suda. Također VSTV BiH je zadovoljan što i sudovi pokazuju spremnost da mijenjaju svoj pristup u radu i unapređuju efikasnost pravosuđa i sudskih postupaka smanjujući broj neriješenih predmeta i pružaju bolju uslugu građanima.

Pozitivan uticaj organizovanja "Sedmica sudske nagodbe" VSTV BiH vidi i u tome što su ovaj put i pravne službe javno-komunalnih preduzeća u BiH iskoristile priliku i pozivale svoje korisnike protiv kojih pokrenut sudski postupak, da svoj spor riješe brže, ekonomičnije i mirnim putem.

VSTV BiH će, u saradnji sa sudovima, nastaviti sa promocijom mirnih načina rješavanja sporova i kontinuirano provoditi mjere koje utiču na efikasno procesuiranje predmeta što je u skladu sa preporukama Evropske komisije iznesenim u okviru Strukturalnog dijaloga o pravosuđu između BiH i EU i mjerama predviđenim u Strategiji za reformu sektora pravde u BiH.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 15.05.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772