Zastava Srbije
Vesti slike

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Nastavlja se intenzivan rad na unapređenju krivičnog postupka

O načinima unapređenje krivičnog postupka, posebno u dijelu faze potvrđivanja optužnica i zakonitosti dokaza za krivični postupak, govorilo se tokom okruglog stola kojem je prisustvovalo 50 sudija i tužilaca iz Bosne i Hercegovine, kao i međunarodne sudije iz Norveške i Nizozemske sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti, a koji je održan 7. novembra u Sarajevu.

Više
Vesti slike

ZAKON O KORIŠTENjU OBNOVLjIVIH IZVORA ENERGIJE I EFIKASNE KOGENERACIJE FBIH: Instalisana snaga privatnih solara ne smije prelaziti 150 kW

Građani Federacije konačno će moći proizvoditi električnu energiju, a viškove predavati u mrežu. Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije ("Sl. novine FBiH", br. 82/2023 – dalje: Zakon) Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je u Službenim novinama Federacije. Ovim zakonom otvorena je mogućnost građanima Federacije BiH da proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora, a da višak predaju u mrežu u obliku energetskog ili monetarnog kredita te tako ostvare dobit.

Više
Vesti slike

CENTRALNA BANKA BIH: Vrijednost gotovine i prenosivih depozita rasla za više od dvije milijarde KM

Ukupna novčana masa na kraju septembra ove godine iznosila je 35,13 milijardi KM i za godinu dana je povećana za 2,41 milijardu KM.

Više