Zastava Srbije

ZAKON O KORIŠTENjU OBNOVLjIVIH IZVORA ENERGIJE I EFIKASNE KOGENERACIJE FBIH: Instalisana snaga privatnih solara ne smije prelaziti 150 kW

15.11.2023.


Građani Federacije konačno će moći proizvoditi električnu energiju, a viškove predavati u mrežu. Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije ("Sl. novine FBiH", br. 82/2023 – dalje: Zakon) Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je u Službenim novinama Federacije. Ovim zakonom otvorena je mogućnost građanima Federacije BiH da proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora, a da višak predaju u mrežu u obliku energetskog ili monetarnog kredita te tako ostvare dobit.

Ranije su u Službenim novinama Federacije objavljeni Zakon o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 60/2023) i Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine("Sl. novine FBiH", br. 60/2023) čime je kompletiran set energetskih zakona u skladu sa energetskom politikom EU.

Do početka primjene zakona potrebno je pripremiti podzakonska rješenja i akte. Rok za njihovu izradu je šest mjeseci, a kada se to završi Federacija BiH će imati izuzetno liberalna pravila za proizvodnju i prodaju električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije.

Zakonom se, između ostalog, pojednostavljuju administrativni postupci za izgradnju i rad proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, primarno solarnih elektrana i vjetroelektrana, kao i uvođenje novih kategorija učesnika i djelatnosti na tržištu električne energije, te uvođenje novih prava i mehanizama za osnaživanje i zaštitu krajnjih kupaca električne energije. Krajnji kupac ima pravo priključiti elektranu koja koristi obnovljive izvore energije na unutrašnje električne instalacije svog objekta za potrebe vlastite potrošnje. Instalirana snaga elektrane, ne može biti veća od odobrene priključne snage objekta, a maksimalno 150 kW.

Prosumer – krajnji kupac električne energije istovremeno i proizvodi struju iz obnovljivih izvora energije za dio svojih potreba. Pojednostavljeno, domaćinstvo koje bude proizvodilo struju npr. u svojoj solarnoj elektrani koja je instalirana na krov kuće, moći će tu struju trošiti za svoje potrebe, a višak će moći prodavati.

Ta prodaja biće omogućena na način da ako je prosumer predao više struje u mrežu nego što je preuzeo, razlika između predane i preuzete električne energije prenosi se u sljedeće obračunsko razdoblje u korist prosumera, u obliku energetskog kredita izraženo u kWh ili monetarnog kredita izraženo u KM.

Uz prosumere, novost je i uspostava zajednica obnovljive energije koje bi omogućile građanima da se ujedine i zajedno grade postrojenja iz obnovljivih izvora.

Ovaj zakon pojednostavljuje proceduru priključenja proizvodnih objekata koji proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora instalirane snage do i uključivo 23 kW i koriste se za vlastite potrebe.

Predviđeni su i podsticaji za one koji namjeravaju struju proizvoditi iz obnovljivih izvora energije. Bit će omogućeno formiranje energetske zajednice kao pravnog lica kojeg čine domaćinstva, kompanije, lokalna samouprava (grad ili općina) i javne ustanove. Zakonom su definisani svrha i kontrola ove zajednice.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 07.11.2023.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija