Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 15. 09. 2016.

USTAVNI SUD BIH: 15. septembra 2016. godine sjednica Velikog vijeća . . . dalje

SEDMICA SUDSKE NAGODBE OD 1. DO 17. OKTOBRA 2016. GODINE: Akcija će biti organizovanau svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, s ciljem rješavanja što većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke . . . dalje

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: 15. septembra 2016. godine sjednica Doma naroda - Razmatranje izmjena i dopuna Zakona o igrama na sreću, izmjena Zakona o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, te veći broj nacrta zakona . . . dalje

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA I DRUGIM NAKNADAMA U SUDSKIM I TUŽILAČKIM INSTITUCIJAMA NA NIVOU BOSNE I HERCEGOVINE: Predviđa se uvođenje naknade za prevoz, topli obrok, smještaj i odvojeni život za sudije i tužioce te određene kategorije stručnog osoblja u pravosudnim institucijama na nivou BiH. Istovremeno se ujednačavaju naknade za regres, koje se sada definišu na istovjetan način u institucijama BiH . . . dalje

MMF: Isplata narednih tranši aranžmana sa BiH zavisiće od reformi . . . dalje