Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: 15. septembra 2016. godine sjednica Doma naroda - Razmatranje izmjena i dopuna Zakona o igrama na sreću, izmjena Zakona o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, te veći broj nacrta zakona


 

  • DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: 15. septembra 2016. godine sjednica Doma naroda - Razmatranje izmjena i dopuna Zakona o igrama na sreću, izmjena Zakona o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, te veći broj nacrta zakona

Sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvana je za 15. septembar 2016. godine u Sarajevu.

Delegatima je na odlučivanje predložena odluka o prihvatanju zaduženja Federacije Bosne i Hercegovine po Proširenom aranžmanu (EFF) s Međunarodnim monetarnim fondom, a kao jedan od pratećih akata uz tu odluku, upućena informacija o kreditnom zaduženju po ovom anažmanu.

Izmjene i dopune Zakona o igrama na sreću također su u najavljenom dnevnom redu kao akt predložen po hitnom postupku, a po skraćenom postupku izmjene Zakona o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima.

U nacrtu su predloženi zakon o šumama, kao i zakoni o premjeru i registraciji nekretnina, potom o registru finansijskih izvještaja, zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine te zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini.

Za ovu sjednicu su predložene i odluke o prihvatanju zaduženja radi realizacije projekata na koridoru 5-C i modernizacije cesta u FBiH.

Predložena je također saobraćajna strategija u Federaciji za period 2016.-2030. godina.

Izvor: Vebsajt Vijesti, 14.09.2016.