Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijet veći broj odluka

Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Memoranduma o razumijevanju...

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU DRŽAVNE POMOĆI U BIH: Predviđeno usklađivanje sistema državne pomoći sa obavezama preuzetim međunarodnim ugovorima koje je potpisala i ratifikovala BiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu državne pomoći u BiH u prvom čitanju, koji je predložlio Vijeće ministara.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORU SUDIJA USTAVNOG SUDA BIH: Strane sudije zasad ostaju u Ustavnom sudu BiH

Predstavnički dom Parlamenta BiH nije usvojio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izboru sudija Ustavnog suda BiH koje je prethodno birao predsjednik...

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O OBAVEZNIM DOPRINOSIMA ZVANIČNIKA U INSTITUCIJAMA BIH ZA BORBU PROTIV EPIDEMIJE VIRUSA KORONA: Predviđeno da se 20 odsto od ostvarene neto plate zvaničnika BiH izdvaja u poseban fond za borbu protiv epidemije virusa korona

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je po hitnom postupku Prijedlog zakona o obaveznim doprinosima zvaničnika u institucijama BiH za borbu protiv epidemije virusa korona.

Više

U PRIPREMI BUDŽET BIH ZA 2020. GODINU

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija izjavio je da će najviši organ izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini do kraja juna završiti svoj dio posla vezan za usvajanje budžeta za 2020. godinu.

Više