Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU DRŽAVNE POMOĆI U BIH: Predviđeno usklađivanje sistema državne pomoći sa obavezama preuzetim međunarodnim ugovorima koje je potpisala i ratifikovala BiH

15.06.2020.


Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu državne pomoći u BiH u prvom čitanju, koji je predložlio Vijeće ministara.

Izmjene i dopune predloženog zakona odnose se na usklađivanje sistema državne pomoći sa obavezama preuzetim međunarodnim ugovorima koje je potpisala i ratifikovala BiH, a posebno obavezama koje slijede iz procesa evropskih integracija, odnosno stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Tokom primjene Zakona ustanovljeno je da su neke njegove važne odredbe samo djelimično usklađene sa osnovnim odrednicama pravne tekovine EU, zbog čega se pristupilo donošenju njegovih izmjena i dopuna.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Mirsada Lingo Demirović, 11.06.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija