Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 15.02.2016.

VLADA FEDERACIJE BIH: Utvrđeni Nacrt zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju i prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH i o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja . . . dalje

VLADA FBIH PRISTUPA SPROVOĐENJU ODLUKE O SISTEMU KOORDINACIJE . . . dalje

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRANSPLANTACIJI ORGANA I TKIVA U SVRHU LIJEČENJA: Predviđeno je uvođenje tzv. pretpostavljenog pristanka, osim za ona lica koja se pismenim putem izjasne drugačije . . . dalje

NACRT ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI: Predviđeno da skupštine lokalne zajednice može da raspust Vlada RS . . . dalje

BIH PREDAJE ZAHTJEV ZA ČLANSTVO U EU 15. FEBRUARA 2016. GODINE . . . dalje

DELEGACIJA EU U BIH: Mehanizam koordinacije mora da zastupa interese svih strana . . . dalje

ODRŽANA OBUKA U OKVIRU LIFE PROJEKTA POBOLJŠANJA POSLOVNOG OKRUŽENJA . . . dalje

BANJALUČKA BERZA: Ostvaren promet od 1,06 miliona KM . . . dalje