Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI: Predviđeno da skupštine lokalne zajednice može da raspust Vlada RS


Poslanici Narodne skuptine Republike Srpske usvojili su, 11. februara 2016. godine, Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi. Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić izjavila je da će sve sugestije date tokom rasprave o Nacrtu zakona biti detaljno iščitane, te da slijedi javna rasprava o ovom aktu, kao i usaglašavanje sa Savezom opština i gradova Srpske.

Rešićeva je rekla da je raspuštanje skupštine lokalne zajednice definisano Nacrtom zakonom i da je predviđeno da to može učiniti Vlada "kao zadnja varijanta koja je ponuđena".

"Razmišljali smo šta je skuplje, da li da građani ne mogu ostvarivati benefite ako ne funkcioniše lokalna zajednica, a najskuplja varijanta je sada koju imamo - da nam ne funkcioniše sedam-osam opština", istakla je Rešićeva u završnoj riječi nakon rasprave o ovom zakonu.

Ona je navela da je u Nacrtu zakona napisan pojam "posljednji popis", pojasnivši da je sada riječ o podacima sa posljednjeg popisa iz 1991. godine, a da će se dalje regulisati kada budu objavljeni podaci iz popisa 2013. godine.

Rešićeva je podsjetila i da je status pravnog lica mjesnim zajednicama ukinut još 2004. godine.

Ona je navela da će se tokom javne rasprave o ovom Nacrtu zakona sigurno pronaći modaliteti rješenja u vezi sa odnosom načelnik-načelnici odjeljenja u lokalnoj zajednici, kao i da su odrednice koje se odnose na načelnik/gradonačelnik preuzete iz postojećih zakonskih rješenja.

Prema njenim riječima, polazna osnova, a ne aksiom, bila je 70.000 stanovnika lokalne zajednice za određivanje statusa grada. 


Izvor: Vebsajt Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, 12.02.2016.