Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH: Podržane izmjene Zakona o doprinosima, prihvaćen prijedlog da se izvrši dopuna Zakona o visini stope zatezne kamate

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvatio je prijedlog Vlade FBiH o izmjeni Zakona o doprinosima, kojom se predviđa produženje roka na dodatnih 12 mjeseci za primjenu povlaštene osnovice za obračun doprinosa na plaću zaposlenih u niskoakumulativnim djelatnostima. – Izmjenom se predviđa produženje roka na dodatnih 12 mjeseci za primjenu povlaštene osnovice za obračun doprinosa na plaću zaposlenih u niskoakumulativnim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata, rudnicima, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće – izjavila je pomoćnica federalne ministrice finansija Mira Bradara.

Više

KOLEGIJUM NARODNE SKUŠTINE RS POČEO USAGLAŠAVANJE IZMJENA I DOPUNA POSLOVNIKA

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske započeo je raspravu o usaglašavanju Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske, koja je prekinuta zbog početka plenarnog zajedanja drugog dijela 15. redovne sjednice. U nastavku sjednice Kolegijuma, o čijem terminu će javnost blagovremeno biti obaviještena, članovi Kolegijuma će usaglašavati i kodeks ponašanja narodnih poslanika, koji je uz Odluku o izmenama i dopunama Poslovnika, Kolegijumu dostavio predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović.

Više

FBIH PRIPREMILA IZMJENE ZAKONA O RADU: Kazna za neprijavljivanje radnika i do 10.000 KM. Propisana je jasnija definicija radnog učinka koji je sastavni dio plaće, te obaveza poslodavca da radnika prijavi onog dana kada je počeo raditi

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača izjavio je da je pripremljen set izmjena Zakona o radu, koji bi u narednim danima trebalo ponovo da bude razmatran na Ekonomsko-socijalnom vijeću (ESV) FBiH. Ovim se izmjenama, ukazao je ministar, kvalitetnije uređuje oblast kolektivnog pregovaranja, onemogućuju razne zloupotrebe te suzbija siva ekonomija.

Više

NOVI ZAKON O PENZIONOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU U BIH: Novim zakonom bio bi uveden novi sistem bodovanja penzije. Zadržana su postojeća pravila iz PIO-a za starosnu, invalidsku i porodičnu penziju i prijevremenu penziju i nije došlo do povećanja potrebnih godina života niti penzijskog staža

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača izjavio je da bi do kraja 2016. godine mogao stupiti na snagu novi zakon o penzionom i invalidskom osiguranju, kojim bi bio uveden novi sistem bodovanja penzije.

Više

NACRT ZAKONA O STEČAJU: Planirano je da se prestečajna nagodba definira i da konačnu odluku donosi sud, u cilju da se takva nagodba ne bi zloupotrebljavala. Povjerioci će imati pravo da pokrenu smjenu upravitelja, a povećaće se i njihov nadzor

Radna grupa od predstavnika Svjetske banke, ministarstava i drugih relevantnih ustanova konstatovala je da u važećem Zakonu o stečaju određene oblasti nisu dobro regulirane, zbog čega je Vlada Federacije BiH predložila donošenje novog zakona, čiji će nacrt je pred poslanicima Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Više

PRVI SASTANAK POSEBNE GRUPE ZA REFORMU JAVNE UPRAVE IZMEĐU EU I BIH POČETKOM FEBRUARA 2017. GODINE

U Sarajevu je 13. decembra 2016. godine održan sastanak sa predstavnicom Generalnog direktorata za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR). Cilj sastanka je da se izvrše pripreme za prvi sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave između Evropske unije i BiH, koji bi trebalo da se održi početkom februara 2017. godine.

Više