Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

POTPISAN SPORAZUM BIH I SRBIJE O DRUMSKOM PREVOZU: Ovim sporazumom precizira se način obavljanja linijskog pograničnog prevoza između dvije susjedne općine koji se obavlja bez dozvola, na osnovu redova vožnje koje odobravaju oba nadležna organa, bez obaveze poštivanja principa reciprociteta. Precizirana je odredba koja se odnosi na pitanje poreza, taksi i drugih dadžbina prema kojima su prevoznici zemalja ugovornih strana koji obavljaju prevoz putnika i tereta na principu reciprociteta izuzeti od poreza, naknada i taksi u vezi sa vlasništvom i upravljanjem vozilima

14.12.2016.


Ministri komunikacija i transporta BiH Ismir Jusko i građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović potpisali su Sporazum o drumskom prevozu između BiH i Srbije, kojim se potpuno liberalizira prevoz između dvije zemlje.

Prema riječima ministra Juska, sporazum je rezultat potrebe uređivanja pitanja drumskog prevoza putnika i tereta.

"Prije svega, ovim sporazumom je preciznije definiran sam predmet ugovaranja, pa umjesto termina roba u novom sporazumu koristi se termin tereti, koji ima puno širi smisao", precizirao je Jusko.

On je ocijenio posebno značajnim što se ovim sporazumom precizira način obavljanja linijskog pograničnog prevoza između dvije susjedne općine koji se obavlja bez dozvola, na osnovu redova vožnje koje odobravaju oba nadležna organa, bez obaveze poštivanja principa reciprociteta.

Jusko je dodao da je precizirana i odredba koja se odnosi na pitanje poreza, taksi i drugih dadžbina prema kojima su prevoznici zemalja ugovornih strana koji obavljaju prevoz putnika i tereta na principu reciprociteta izuzeti od poreza, naknada i taksi u vezi sa vlasništvom i upravljanjem vozilima.

Sporazum predviđa i postojanje mješovite komisije koju čine predstavnici obje ugovorne strane, koja će pratiti provođenje sporazuma i predlagati rješenja za moguće probleme.

Ministar Jusko je istakao da je potpisivanje sporazuma samo dio aktivnosti ova dva ministarstva.

Ističući da je sporazumom potpuno liberiliziran prevoz između BiH i Srbije, Mihajlović je precizirala da ostaju samo dozvole za treće zemlje, o čemu će BiH i Srbija zajednički pregovarati.

Ona je dodala da je u Sarajevu razgovarano i o obostrano važnom projektu izgradnje mosta Bratunac – Ljubovija.

"Očekujemo i nadamo se da rokovi neće biti probijeni i da ćemo sljedeće godine sigurno taj most otvoriti", naglasila je Mihajlović.

Prema njenim riječima, most Bratunac – Ljubovija važan je za ekonomski razvoj i povećanje trgovinske razmjene BiH i Srbije.

"Napravili smo i izvještaj o stanju mostova na prelazima sa BiH što je vrlo važno zato što ćemo sada, nakon ovoga, da se dogovorimo o načinu kako ćemo da te mostove, ukoliko je potrebno, rekonstruiramo, da vidimo kakvo je stanje i šta nam je dalje činiti", dodala je Mihajlović.

Ona je istakla da će most Bratunac – Ljubovija imati samo jedan granični prelaz, što će pomoći ubrzavanju prelaska granice.

Jusko i Mihajlović su potvrdili interes BiH i Srbije za željezničko povezivanje Sarajeva i Beograda, navodeći da se o tome razgovara, te da je u realizaciju ovog pitanja potrebno uključiti i entitetske ministre.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 13.12.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772