Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRVI SASTANAK POSEBNE GRUPE ZA REFORMU JAVNE UPRAVE IZMEĐU EU I BIH POČETKOM FEBRUARA 2017. GODINE

14.12.2016.


U Sarajevu je 13. decembra 2016. godine održan sastanak sa predstavnicom Generalnog direktorata za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR). Cilj sastanka je da se izvrše pripreme za prvi sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave između Evropske unije i BiH, koji bi trebalo da se održi početkom februara 2017. godine.

Posebna grupa za reformu javne uprave formirana je Odlukom broj 1/2015 Odbora za stabilizaciju i pridruživanje o uspostavljanju pododbora i posebnih radnih grupa ("Sl. glasnik BiH – Međunarodni ugovori", br. 1/1206). Vlada Republike Srpske je još 19. februara 2016. godine donijela Rješenje o imenovanju predstavnika Republike Srpske u Radnu grupu za reformu javne uprave između predstavnika Evropske unije i BiH.

Republički predstavnici na sastanku su bili predstavnici Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju (u kapacitetu republičkog koordinatora procesa evropskih integracija) i Ministarstva uprave i lokalne samouprave (u kapacitetu republičkog koordinatora za reformu javne uprave).


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, 13.12.2016.