Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

IZMJENE ZAKONA O PDV-U: Udruženje poslodavaca FBiH pozdravlja podršku Vijeća ministara BiH da izmjenama Zakona rok za plaćanje PDV-a bude pomjeren na zadnji dan u mjesecu, kao i da bude umanjena dnevna zatezna kamatna stopa

Udruženje poslodavaca FBiH već duži period zahtjeva izmjenu Zakona o porezu na dodatnu vrijednost kao i Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u, stoga pozdravlja podršku predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića o pomjeranju roka naplate PDV-a, na zadnji dan u mjesecu za protekli mjesec.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772