Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen amandman na Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, donijeta Odluka o dopuni tarife administrativnih taksi koje se plaćaju u postupcima pred Ministarstvom pravde BiH, Pravilnik o postupku ocjenjivanja i ovlaštenja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetski modifikovanih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potiču od GMO

14.09.2017.


Pravo na novčanu naknadu po osnovu jubilarnih nagrada nemaju članovi Predsjedništva BiH, zastupnici Predstavničkog doma i delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministri i zamjenici ministara, utvrdilo je Vijeće ministara BiH.

Riječ je o Prijedlogu amandmana I na Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, kojim su pobrojani bh. zvaničnici koji nemaju pravo na jubilarnu nagradu.

Pravo na novčanu naknadu po osnovu jubilarnih nagrada ne ostvaruju izabrani i imenovani zvaničnici u institucijama BiH, i to: članovi Predsjedništva BiH, zastupnici Predstavničkog doma i delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministri i zamjenici ministara.

Na ovaj način žele se izbjeći različita tumačenja o tome ko se smatra izabranim i imenovanim zvaničnikom u institucijama Bosne i Hercegovine u skladu za zaključkom Doma naroda PS BiH.

Podsjećamo da je Dom naroda prilikom razmatranja dopuna Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH zatražio preciziranje ove odredbe. Ministarstvo finansija i trezora uputit će Prijedlog amandmana Parlamentarnoj skupštini BiH.

Na sjednici je Vijeće ministara BiH upoznato s Informacijom Direkcije za evropske integracije o aktivnostima u okviru procesa evropskih integracija BiH, posebno uzimajući u obzir izvršene i preostale obaveze u vezi s pripremom odgovora na Upitnik Evropske komisije.

Također je Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o dopuni tarife administrativnih taksi koje se plaćaju u postupcima pred Ministarstvom pravde BiH, radi usklađivanja za odgovarajućim zakonima.

Riječ je o usklađivanju sa zakonima o udruženjima i fondacijama, o registraciji pravnih osoba koja osnivaju institucije BiH, o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica, kao i Zakonom o upotrebi i zaštiti naziva Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 30/2003, 42/2004, 50/2008 i 76/2011).

Dopunom Odluke definirane su takse u vezi s upisom u registre bh. i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija, pravnih osoba koje osnivaju institucije Bosne i Hercegovine, crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u BiH.

Savjet ministara BiH donio je Pravilnik o postupku ocjenjivanja i ovlaštenja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetski modifikovanih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potiču od GMO.

Pravilnikom su obuhvaćene sve nadležnosti institucija u sistemu bezbjednosti hrane u vezi sa pitanjem ovlaštenja laboratorija za oblast GMO, kao i postupak kreiranja jedinstvene liste ovih laboratorija, saopšteno je iz Savjeta ministara.

"Kako je riječ o jedinstvenom postupku pribavljanja ovlaštenja, ovaj pravilnik podjednako se odnosi na hranu, hranu za životinje, reprodukcioni materijal u poljoprivredi i šumarstvu, te sredstva za zaštitu bilja", navedeno je u saopštenju.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Odjeljenje za poljoprivredu Brčko distrikta, nadležni su da ovlaste ispitne laboratorije za kontrolu, ispitivanje i praćenje GMO i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potiču od GMO.

Nadležni organi dužni su da rješenje o ovlaštenju laboratorije dostave Agenciji za bezbjednost hrane, koja ih upisuje u jedinstvenu listu ispitnih laboratorija u BiH za oblast GMO.


IZVOR: Vebsajt BHRT i RTRS, 12.09.2017.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772