Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 14.06.2016.

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Implementacijom projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa u BiH, smanjen broj neriješenih nekomunalnih predmeta . . . dalje

NARODNA SKUPŠTINA RS: 13. juna 2016. godine održana sjednica Tima za preispitivanje odluke Ustavnog suda BiH - Okončan rad na pripremi Prijedloga zahtjeva za preispitivanje Odluke Ustavnog suda BiH . . . dalje

MINISTARSTVO PRAVDE RS: Obavještenje za kandidate koji su položili kvalifikacioni ispit za vještake . . . dalje

PORESKA UPRAVA RS: Najefikasniji način prinudne naplate kod pravnih lica koja imaju dugovanja je blokada žiro-računa, a kod fizičkih lica naplata iz ličnih primanja . . . dalje

RASPISAN KONKURS ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA FISKALNOG SAVJETA . . . dalje

KOMISIJA PDPBIH: Prihvaćeni principi Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu . . . dalje

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA VIJEĆA EVROPE: Neophodne izmjene Ustava BiH radi implementacije presuda Evropskog suda za ljudska prava i razdvajanje pravosudne od izvršne i zakonodavne vlasti u BiH, odnosno djelovanja svih institucija u BiH u cilju uspostavljanja jakog i nezavisnog pravosuđa . . . dalje