Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Implementacijom projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa u BiH, smanjen broj neriješenih nekomunalnih predmeta


Implementacijom projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa u BiH, više od 500.000 neriješenih nekomunalnih predmeta u proteklih pet godina smanjen je na 370.000, uz predmete koji su u međuvremenu pristizali, izjavio je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH Milan Tegeltija.

U toku završne konferencije projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa u Sarajevu, Tegeltija je rekao da je, prije svega, riješeno više od 4.000 predmeta starijih od 20 godina, što je bio jedan od ciljeva projekta.

"Za 97 posto smo riješili predmete starije od 14 godina, a za 97 posto riješili smo predmete koji su stariji od pet godina, što znači da smo ih sveli na zanemarljivu mjeru. Mislim da je VSTV ovim projektom ostvario ogroman rezultat", ocijenio je Tegeltija.

On je objasnio da su projektom, koji se sprovodio od 2011. godine, bili obuhvaćeni svi sudovi, s tim da su se u nekim sudovima radile testne, pilot-faze da bi se vidjelo kako će to funkcionisati prije nego što se primijeni na cijelo pravosuđe.

"Sve što smo zamislili u tim ciljnim grupama pokazalo se kao dobro. U nekim sudovima smo imali pojačan angažman dodatnog osoblja, jer su oni imali malo veće probleme. Osim smanjenja broja neriješenih predmeta, smanjeno je i ukupno vrijeme trajanja predmeta za 18 posto u odnosu na 2010. godinu", izjavio je Tegeltija.

Ukupna vrijednost projekta, koji je sprovodio VSTV u saradnji sa sudovima u BiH, je 16,2 miliona KM, a finansirale su ga vlade Norveške i Švedske. Od toga je grant Vlade Norveške 9,1 milion KM, a grant Vlade Švedske 7,1 milion KM.

Izražavajući zadovoljstvo što su mogli doprinijeti unapređenju pravosuđa u BiH, direktor Švedske agencije za razvoj i saradnju (SIDA) Meri Bergstrom smatra da postignuti rezultati potvrđuju da građani BiH dobijaju bolju uslugu.

"Shvatamo koliko je važno da pravosuđe jedne zemlje funkcioniše transparentno i efikasno i zbog toga će naša vlada nastaviti da podržava napore VSTV-a u ovom pravcu. Ovo je važno i u kontekstu pristupanja BiH u EU, što Švedska snažno podržava", izjavila je Bergstrom.


Izvor: Vebsajt Vijesti, 13.06.2016.