Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BiH: Imenovani nosioci pravosudnih funkcija

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom sjednice, koja se održava 12. i 13. aprila 2023. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Više

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija BiH

Vijeće ministara BiH je jednoglasno utvrdilo Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija Bosne i Hercegovine s oznakom EI kao potvrdom odgovarajuće usklađenosti s propisima Evropske unije u ovoj oblasti.

Više

VLADA FBIH: Za programe obrazovanja i nauke skoro 11 miliona KM

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici u Mostaru, kojom je po ovlaštenju premijera predsjedavao zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava dijela tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu u ukupnom iznosu od 10.998.000 KM.

Više

VLADA RS: Usvojen Akcioni plan za suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici za 2023. godinu

Vlada Republike Srpske upoznala se, na 16. sjednici održanoj u Banjaluci, sa Informacijom o izradi priloga institucija u BiH za godišnji izvještaj o BiH u procesu evropskih integracija za period 15.5.2022-1.3.2023. godine.

Više

STRUČNI ISPIT ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U PROMETU NEPOKRETNOSTI RS: Ispit će biti održan 1. juna 2023. godine

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske poziva sva zainteresovana lica da podnesu prijavu za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u prometu nepokretnosti, koji će se održati u četvrtak, 01. juna 2023. godine.

Više

RADNA VERZIJA PRAVILNIKA O REGISTRU ISPUŠTANJA I PRENOSA ZAGAĐUJUĆIH SUPSTANCI IZ POSTROJENJA RS: Rok za sugestije 15 dana

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS obavještava javnost i zainteresovanu javnost da je objavljena radna verzija Pravilnika o registru ispuštanja i prenosa zagađujućih supstanci iz postrojenja.

Više