Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NARODNA SKUPŠTINA RS: 13. decembra 2016. godine nastavak 15. sjednice

Narodna skupština Republike Srpske nastaviće 15. redovnu sjednicu 13. decembra 2016. godine, u 10 časova. Na dnevnim redu biće: 1. Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske: a) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o stanju u sektoru osiguranja Republike Srpske za period 1.1.2015. do 31.12.2015. godine; b) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o radu za period od 1.1. do 31.12.2015. godine;

Više

PRAVILNIK O USLOVIMA I KORIŠĆENjU E-AUKCIJE I O PRAĆENjU POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI

BiH bilježi napredak u transparentnosti javnih nabavki, ali on nije dovoljan i neophodno je preduzeti mjere za sprečavanje korupcije na koju su nabavke posebno osjetljive, upozoreno je u izvještaju Evropske komisije o napretku BiH u 2016. godinu.

Više

PORESKA UPRAVA RS: Poreski obveznici kojima je izdata poreska kartica, a kod kojih je došlo do promjene obima prava na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak u odnosu na ovu godinu, mogu najkasnije do 31. decembra 2016. godine da podnesu zahtjev za izdavanje poreske kartice za narednu godinu

Poreski obveznici kojima je izdata poreska kartica, a kod kojih je došlo do promjene obima prava na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak u odnosu na ovu godinu, mogu najkasnije do 31. decembra da podnesu zahtjev za izdavanje poreske kartice za narednu godinu.

Više

POŠTE SRPSKE ISPLAĆUJU NAKNADU ŠTETE ZA IZGUBLJENE ILI OŠTEĆENE POŠILJKE

"Pošte Srpske" za prvih devet mjeseci 2016. godine korisnicima su isplatile naknadu štete za 107 izgubljenih ili oštećenih pošiljki u iznosu od 7.096 KM. U ovom periodu izgubljeno je ili oštećeno 59 pošiljki u unutrašnjem i 48 u međunarodnom poštanskom saobraćaju.

Više