Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PORESKA UPRAVA RS: Poreski obveznici kojima je izdata poreska kartica, a kod kojih je došlo do promjene obima prava na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak u odnosu na ovu godinu, mogu najkasnije do 31. decembra 2016. godine da podnesu zahtjev za izdavanje poreske kartice za narednu godinu

13.12.2016.


Poreski obveznici kojima je izdata poreska kartica, a kod kojih je došlo do promjene obima prava na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak u odnosu na ovu godinu, mogu najkasnije do 31. decembra da podnesu zahtjev za izdavanje poreske kartice za narednu godinu.

Zavisno od osnova prava na umanjenje poreske osnovice, zahtjev se popunjava na osnovu otplatnog plana stambenog kredita za 2017. godinu, dokumentacije o izdržavanim članovima ili polise o životnom osiguranju od društva za osiguranje koje posjeduje dozvolu Agencije za osiguranje Republike Srpske, kao i dokumenta iz kojeg je vidljiv iznos premije životnog osiguranja koji će se plaćati u narednoj godini.

"Da bi poreski obveznici ostvarili pravo na umanjenje poreske osnovice na mjesečnom nivou, potrebno je da poresku karticu, koju je izdala Poreska uprava, predaju isplatiocu oporezivog dohotka", saopšteno je iz Poreske uprave Srpske.

Iz ove institucije navode da će poreskim obveznicima koji nakon 31. decembra podnesu zahtjev za izdavanje poreske kartice za narednu godinu, biti izdata poreska kartica za poreski period koji počinje prvog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec podnošenja zahtjeva.

Poreski obveznici koji su tokom ove godine ostvarivali pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu poreske kartice /povrat poreza/ samo po osnovu izdržavanih članova uže porodice, a kod kojih nema promjena u obimu prava, ne moraju da podnose zahtjev za izdavanje poreske kartice za narednu godinu.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 12.12.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772