Zastava Srbije

Vijesti na današnji dan

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Usvojeni zakoni o roditeljima njegovateljima u FBiH i o obrtu i srodnim djelatnostima

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH odobrio je po skraćenom postupku Prijedlog zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH, koji je utvrdila Federalna vlada.

Više

UREDBA O NAČINU I POSTUPKU PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE I VRŠENJA PREVOZA I PRENOSA GOTOVOG NOVCA, VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRAGOCJENOSTI: Omogućeno korištenje vozila za prevoz novca, vrijednosnih papira i vozila kojima agencije raspolažu putem leasinga

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, izmijenila i dopunila Uredbu o načinu i postupku provođenja mjera zaštite i vršenja prevoza i prenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti.

Više

U IZRADI PRAVILNIK O NOMENKLATURI SPORTSKIH ZANIMANJA I ZVANJA

Pomoćnik ministra za sport, Mario Đuran, razgovarao je sa dekanom Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta u Banjaluci, Borkom Petrovićem, dekanom Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta u Palama, Borislavom Cicovićem i dekanom Fakulteta sportskih nauka Panevropskog Univerziteta Apeiron, Veliborom Srdićem u vezi sa izradom Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja u skladu sa Zakonom o sportu Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 79/2020).

Više

POREZNA UPRAVA FBIH: U porastu naplata prihoda

Porezna uprava Federacije BiH saopćila je da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – avgust 2021. godine uplatili 3.642.979.435 KM javnih prihoda, što je u odnosu na isti period 2020. godine više za 336.282.295 KM ili 10,17 posto.

Više