Zastava Srbije

PRIJEDLOZI ZA IZMJENE ZAKONA KOJI SE ODNOSE NA OBLAST OSIGURANJA: Produžava se razdoblje primjene zajedničke tarife za godinu dana, odnosno do kraja listopada/oktobra 2023. godine, a početak potpune liberalizacije u formiranju cijena osiguranja od automobilske odgovornosti je pomjeren do 1. studenog/novembra 2026. godine

13.09.2021.


Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva financija, utvrdila prijedloge izmjena odredabe dva zakona koja se odnose na oblast osiguranja.

U obrazloženju je istaknuta kako je, s obzirom da odgoda primjene odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na poslovanje društava za osiguranje i reosiguranje sa sjedištem izvan Bosne i Hercegovine istječe početkom slijedeće godine, dodatno, izmjenom ovog propisa, produljeno razdoblje za njegovu primjenu, te je rok od pet zamijenjen rokom od deset godina. Pri ovome je uvažena praksa u zemljama u okruženju kada su u pitanju odredbe o poslovanju stranih društava putem osnivanja podružnica koje se primjenjuju nakon ulaska te zemlje u članstvo Europske unije. Isto tako, u zemljama članicama EU nije dozvoljeno poslovanje društava sa sjedištem izvan EU putem podružnica u EU do ulaska te zemlje u članstvo EU.

Ova izmjena predstavlja nastavak harmoniziranja propisa o osiguranju s ciljem održavanja stabilnosti i razvoja jedinstvenog tržišta osiguranja u BiH

Predložena je i izmjena Zakona o obveznim osiguranjima u prometu.

Kako je obrazloženo, radi očuvanja stabilnosti jedinstvenog tržišta osiguranja u zemlji, u procesu postepene deregulacije i liberalizacije cijena osiguranja od automobilske odgovornosti, u interesu osiguranika i osiguravatelja u BiH bilo je potrebno harmonizirati odredbe o obveznom osiguranju u prometu, a koje propisuju trajanje razdoblja primjene zajedničke tarife i početak razdoblja liberalizacije formiranja cijena osiguranja od strane društava za osiguranje.

Izmjenom odredbe produžava se razdoblje primjene zajedničke tarife za godinu dana, odnosno do kraja listopada/oktobra 2023. godine, a početak potpune liberalizacije u formiranju cijena osiguranja od automobilske odgovornosti je pomjeren do 1. studenog/novembra 2026. godine.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 09.09.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija